Liberi Erasmi

Bekijk wat wij willen betekenen voor jou op de EUR!

Liberi Erasmi

Sluit je aan bij de eerste studentenpartij van de EUR en kom op voor het algemeen belang van studenten!

Liberi Erasmi

We zijn op zoek naar gemotiveerde studenten die ons team willen versterken en het beste uit hun studentenleven kunnen halen. Klik hieronder om te kijken welke plekken er beschikbaar zijn!

De mensen achter Liberi Erasmi

Nawin Ramcharan

Voorzitter

Wincey Randoe

Secretaris & Externe relaties

Iwany Alberts

Penningmeester & Marketing

Tommie van der Veer

Alg. bestuurslid

Onze missie

Als de eerste studentenpartij van de EUR hebben we een speciale en belangrijke missie. We zien dat er een verschuiving binnen de academische wereld plaatsvindt waarbij de norm van wat er wel en niet gedacht, gezegd en onderzocht kan worden wordt aangetast. Gevolgen hiervan zijn sociale uitsluiting en framingen. Onze missie is daarom om de universiteit toegankelijk te houden voor iedereen door zo neutraal mogelijk te blijven, het kritisch denken te bevorderen, en om de individuele vrijheden te behouden voor studenten.

Onze standpunten

De beste onderwijskwaliteit, kritisch denken en zelfontplooiing nastreven

 • Onderwijskwaliteit
 • Aandacht voor het open debat en kritisch denken

Behoud van individuele vrijheid en privacy

 • Behoud van individuele vrijheid en privacy
 • Verantwoordelijk en realistisch lange termijn covid-beleid

Een betere bestuurscultuur

 • Medezeggenschapscultuur en decentralisatie
 • Samenwerking met stakeholders

Bevorderen studentenleven, levensstijl en welzijn

 • Studentenbetrokkenheid en zichtbaarheid
 • Aandacht voor de mentale gezondheid van studenten
 • Sport en beweging
 • De campus, gebouwen en huisvesting
 • Een divers en gezond catering-beleid

Behoud van de universiteit als kennisinstituut

 • Politieke neutraliteit voor een veilige leeromgeving
 • Verantwoordelijk diversiteits- en inclusiebeleid
 • Verantwoordelijke omgang met duurzaamheid en CO2-uitstoot

Waarborging Erasmiaanse kernwaarden

 • Een veilige leeromgeving voor iedereen
 • Aandacht voor de internationale student en medemens

Partijprogramma

Ben jij benieuwd naar al onze standpunten? Download dan hieronder ons partijprogramma!

Agenda

Het laatste nieuws

Kom in contact

9 + 15 =