Home » Woord van oprichters

Woord van oprichting

Liberi Erasmi is de eerste officiële studentenpartij op de Erasmus Universiteit. De studentenpartij is een partij die opkomt voor het belang van alle studenten op de Erasmus Universiteit, en heeft een belangrijke missie.

Nawin Ramcharan

Voorzitter
De covid-situatie heeft veel veranderd hoe ik naar de EUR en het hoger onderwijs in het algemeen ben gaan kijken. Als studentenvertegenwoordiger van de faculteitsraad kreeg ik van meerdere medestudenten te horen dat ze zich niet meer prettig voelde op de EUR om te kunnen studeren. Ze gaven aan dat ze belachelijk werden gemaakt om hun medische keuzes, en dat er op hun ideologie werd neergekeken. Uitsluiting van fysiek onderwijs dreigde eraan te komen, en de EUR, die zich representeert als ‘Divers en Inclusief’, hield zich muisstil. Dit was voor mij niet logisch, waardoor ik geen keuze had omop te komen voor de belangen van studenten die het soms het moeilijkst hebben gehad enerzijds. Anderzijds kreeg ik ondertussen steeds meer voorbeelden toegestuurd van lecture slides, studiemateriaal of tentamenvoorbeelden waarin er bepaalde ideologieën, politieke
bewegingen, of volksvertegenwoordigers werden afgekraakt. De EUR was niet meer een plek om kritisch te denken, maar een plek waar voor jou al bepaald was hoe je hoor te denken. Mijn vertrouwen in dit instituut raakte een dieptepunt.

Wat ik heb gemerkt is een ideologische strijd waar de universiteit ook steeds meer in
politiseert. Er worden statements gemaakt waar niet iedere student zich in kan vinden. De norm over wanneer je geaccepteerd wordt voor je mening is verschoven. Ook
symboolpolitiek komt steeds vaker voor en draagt niet bij aan een universiteit waarin de
verschillen tussen studenten worden gerespecteerd. Van meerdere studenten kreeg ik te horen dat ook zij het vertrouwen in de EUR hadden verloren, en dat was voor mij het punt om met deze studentenpartij een verandering aan te brengen, en het hoger onderwijs weer een kritische en inclusieve plek te maken voor iedereen, wat uiteindelijk zal reflecteren in een betere maatschappij.

Wincey Randoe

Secetaris
Wat de Erasmus Universiteit naar mijn mening mist is een omgeving waarbinnen vrijheid en openheid centraal staat. Ik studeer inmiddels al drie jaar lang aan de EUR en wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt is dat de universiteit studenten
voornamelijk stuurt om eensgezind, eenzijdig en ongenuanceerd te denken. Om deze reden heb ik besloten mij aan te sluiten bij Liberi Erasmi. Als partij vinden wij het belangrijk dat binnen een academische omgeving politieke meningen of ideologieën niet de kern dienen te vormen van het onderwijs. Daarentegen
zouden studenten zich moeten kunnen focussen op zelfontwikkeling en zouden zij in staat moeten zijn om zelf kritisch na te kunnen denken over zowel de theorie als hun omgeving. Met Liberi Erasmi wil ik daarom bereiken dat Erasmus
Universiteit een plek wordt waar iedereen welkom is en waarbinnen sprake is van niet selectieve, maar echte inclusiviteit, en tolerantie ten opzichte van elkaar.

Iwany Alberts

Penningmeester
Mijn motivatie om deel te nemen aan studentenpartij Liberi Erasmi is omdat ik vrijheid erg belangrijk vind en dit graag meer terug wil zien op de universiteit. Ik vind het belangrijk dat studenten de ruimte en middelen hebben om zich kritisch te ontplooien en de ruimte krijgen op de universiteit vrij te zijn in hun doen en denken en om hierbij vrij te zijn om fouten te maken en daarvan te leren en doormiddel van dit zich kritisch leren te ontplooien in plaats van een manier van denken voorgeschoteld te krijgen waarbij al het anderen per definitie als verkeerd bestempeld wordt.

Tommie van der Veer

Alg. bestuurslid
Ik heb me aangesloten bij Liberi Erasmi omdat ik sta voor een kritische houding van studenten en een omgeving op de universiteit waar het vrije woord het hoogste goed is. De afgelopen jaren heb ik zelf als student de teloorgang van het vrije woord kunnen ervaren tijdens mijn opleiding bestuurskunde. Door me in te zetten voor Liberi Erasmi hoop ik me in te zetten voor een Erasmus waar studenten leren kritisch na te denken en met elkaar in debat en discussie te gaan over de inhoud van de curriculi.

Volg Liberi Erasmi op social media
Over ons
Contact
info@liberierasmi.nl
Burgemeester
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
© 2023 Liberi Erasmi. All rights reserved.
nl_NLDutch