Onze standpunten

Waar staat Liberi Erasmi in het politieke spectrum?

Liberi Erasmi is een studentenpartij die de stem is voor alle studenten. We vinden het belangrijk om iedereen op zoveel mogelijk vlakken te kunnen vertegenwoordigen. Om dit te kunnen bereiken hebben we 6 kernwaardes waar we op focussen. Met het streven naar elke kernwaarde zullen we de behoefte van iedere student vertegenwoordigen en daarmee de EUR ook toegankelijk houden voor iedereen. Hieronder kun je ons uitgebreid partijprogramma downloaden met al onze standpunten en ideeën.

Kernwaarde 1: De beste onderwijskwaliteit, kritisch denken en zelfontplooiing nastreven

Onderwijskwaliteit

 • Zoveel mogelijk fysiek onderwijs waar mogelijk, maar hybride voor studenten die dat willen
 • Professionalisering hybride onderwijs
 • Anoniem tentaminering
 • Aanpak tekort aan studeerplekken

Aandacht voor het open debat en kritisch denken

  • Bevorderen omgeving waarin elkaars mening en ideologie wordt gerespecteerd
  • Introduceren van het jaarlijkse Erasmus Debat over actuele thema’s
  • Meer aandacht voor actuele maatschappelijke onderwerpen op de universiteit

  Kernwaarde 2: Een betere bestuurscultuur

  Medezeggenschapscultuur en decentralisatie

  • Een verbeterde en verbredende electoraal systeem
  • Betere voorbereidingen en inwerkperiodes voor studenten met een bestuursfunctie
  • Efficiëntere vormen van de bestuurscultuur in en tussen de medezeggenschapsorganen
  • Meer studentenerkenning
  • Meer decentralisatie op de universiteit

  Samenwerking met stakeholders

  • Een betere samenwerking tussen de universiteitsraad en externe organen die voor studenten kunnen lobbyen voor betere rechten
  • Een betere samenwerkingen met universiteiten in het binnen-en buitenland
  • De mogelijkheid om extra-curriculaire vakken aan andere universiteiten te kunnen volgen terwijl je ingeschreven staat bij de EUR

  Kernwaarde 3: Bevorderen studentenleven, levensstijl en welzijn

  Studentenbetrokkenheid en zichtbaarheid

  • Betere voorlichtingen over de organisatorische structuur van de universiteit, en rechten van studenten
  • Vrijwillig mentorsysteem voor iedere student die hier behoefte aan heeft
  • Meer aanbod van unieke gastlezingen
  • Herintroduceren van de jaarlijkse Erasmus festivals op de campus

  Aandacht voor de mentale gezondheid van studenten

  • Een mental health office dat het volgende realiseert:
  • Samenwerking met professionele organisaties die de mentale gezondheid van studenten kunnen bevorderen
  • Meer onderzoeken naar de behoefte van studenten omrent het studenten welzijn
  • Ontwikkeling community app
  • Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van studentpsychologen

  Sport en beweging

  • Een meer sporten minder betalen systeem
  • Uitbreiding van toegang tot sportfaciliteiten dat met een Erasmus Sportpas wordt verleend
  • Meer betrokkenheid en zichtbaarheid van de Erasmus sportverenigingen

  De campus, gebouwen en huisvesting

  • Een betere samenwerking met de gemeente Rotterdam om te huizenmarkt voor uitwonende studenten toegankelijk te houden
  • Campusgebouwen moeten langer open kunnen blijven
  • Meer studieplekken op de campus
  • Voldoende stopcontacten in collegezalen en lokalen
  • Een rolstoelvriendelijkheid op de campus
  • Massagestoelen op de campus

  Een divers en gezond cateringsbeleid

  • Studenten moeten hun keuzevrijheid kunnen behouden over wat ze wel en niet kunnen consumeren
  • Er moeten diverse opties zijn voor studenten met verschillende levensstijlen. Er hoort altijd een optie te zijn voor vegetariërs, veganisten, pescotariërs en vleeseters
  • Horeca op de campus moet open kunnen zijn tijdens het ontbijt, lunch en avondmaal
  • Zolang de campus open is om te studeren, moet er een mogelijkheid zijn om kwalitatief voedsel te kunnen verkrijgen.

  Download het hele Liberi Erasmi verkiezingsprogramma

  Met trots presenteren we het verkiezingsprogramma voor de 2021/2022 We hebben maandenlang gewerkt aan ons programma.

  Download het hele programma in PDF of lees het hier per standpunt.

  Kernwaarde 4: Behoud van de universiteit als kennisinstituut

  Verantwoordelijk diversiteits-en inclusiebeleid

  • Een introductie van een hernieuwde filosofie waarin gelijke uitkomsten niet centraal staan, maar gelijke kansen
  • Voldoende informatie beschikbaar stellen voor hoe we verantwoord met elkaar omgaan waarin intolerantie, intimidaties, cancel culture en sociale uitsluiting naar studenten die anders denken, of anders zijn wordt afgekeurd
  • Voorstander van het bieden van zoveel mogelijk ruimte voor de verschillende studenten associaties die verbonden zijn aan de EUR
  • Kwaliteit boven diversiteit en inclusiviteit, geen positieve discriminatie

  Verantwoordelijke omgang met duurzaamheid en CO2-afdruk

  • Het behouden van bewuste en efficiëntie vormen van duurzaamheid, tenzij het ten koste gaat van individuele vrijheden
  • Een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden zoals financiële prikkels
  • Toekomstige plannen van de universiteit en de betrokken stakeholders omtrent duurzaamheid en CO2-afdruk afwegen tegenover de relatieve kosten van onderwijskwaliteit

  Kernwaarde 5: Behoud van individuele vrijheid en privacy

  Verantwoordelijk en realistisch Covid-beleid

  • Zoveel mogelijk open houden van de universiteit als maatregelen terug komen
  • Bron- en contactonderzoeken waar nodig naar besmettingen om de universiteit op te houden
  • Investeren in goede ventilatie van collegezalen, klaslokalen, en studieplekken
  • Geen controlemaatschappij, maar een bewuste maatschappij waardoor de verspreiding van onnodige besmettingen door nalatige hygiëne wordt tegen gegaan

  Data-ownership, digitalisering en privacy

  • Geen proctoring als het niet noodzakelijk is, en geen tweede (mobiele) camera
  • Geen smart-camera’s, of vergelijkbare datagevoelige technologieën op de campus zoals bij de Universiteit Leiden al het geval is.
  • Professoren dienen over professionele opname-middelen te beschikken voor online collegeopnames vanuit huis.
  • Zekerheid dat alle camerabeelden niet worden misbruikt voor andere doeleinden zoals verkoop, opslag, of algoritmische analyses
  • Data-ownership komt bij de studenten of universiteit, en niet bij de techbedrijven.
  • Transparantie van, en toezicht op onze persoonlijke datagegevens. Studenten moeten kunnen inzien wat er met hun data uit privé omstandigheden gebeurt

  Kernwaarde 6: Waarborging Erasmiaanse kernwaarden

  Een veilige leeromgeving voor iedereen

  • Een meldpunt tegen onveilige sfeer op de universiteit waaronder onderwijsindoctrinatie, persoonlijke intimidaties en discriminatie & racisme
  • Richtlijnen voor op de social media kanalen
  • Een sfeer bevorderen waarin elke ideologie, politieke voorkeur en/of religie wordt gerespecteerd

  Aandacht voor de internationale student en medemens

  • Het bieden van Nederlandse taallessen vanuit de universiteit
  • Programma’s vanuit de Erasmus Universiteit om de Nederlandse cultuur en geschiedenis beter te leren kennen
  • Een gunstigere roosterplanning m.b.t. tentaminering voor de jaarwisselingen