Verantwoordelijk diversiteits en inclusiebeleid

Home » Standpunten » Verantwoordelijk diversiteits en inclusiebeleid

Het egalitaristisch denken en handelen staat centraal in de filosofische doctrine die de EUR aanhangt en als basis gebruikt voor het uitwerken van haar beleid. Het egalitaristisch denken vormt de basis voor het sturen naar een maatschappij met gelijke uitkomsten omdat er uit wordt gegaan van een oneerlijke wereld waarin bepaalde groepen meer privileges hebben dan andere groepen o.b.v. hun kenmerken. Dit klinkt onschuldig, maar echter zijn er ook nadelen hieraan verbonden. Het sturen van een universiteit naar gelijke uitkomsten zorgt er niet alleen voor dat de onderwijskwaliteit erop achteruit zal gaan omdat er talent verloren gaat door quota procedures, maar er wordt ook een slachtoffer rol bevorderend onder achtergestelde groepen omdat we hiermee normaliseren dat zij recht hebben op een speciale behandeling, wat ook de basis vormt voor discriminatie

Zo hebben we eerder samenwerkingen gezien tussen de D&I office en groepen zoals ECHO awards, STEM awards, Loyens & Loeff Law multicultural Tax Awards, FAME & ATHENA awards waarbij er alleen deelname voor programma’s geldt voor studenten met bijvoorbeeld een niet westerse migratie achtergrond, of andere persoonlijke eisen waar studenten geen invloed op hebben. Uit naam van tolerantie mag er nooit intolerantie zijn jegens anderen. We vinden het belangrijk dat iedere student, ongeacht zijn/haar persoonlijke kenmerken, kan participeren op de universiteit, en daarbij ook in een veilige leeromgeving bevindt. Het is daarom goed dat er informatie beschikbaar is hoe we verantwoordelijk met elkaar kunnen omgaan m.b.t. verschillende persoonlijke

kenmerken. Studenten moeten hun mening kunnen geven, zonder te moeten vrezen voor intimidaties, cancel culture en sociale uitsluiting. Om iedereen te kunnen accepteren is het niet de bedoeling dat de universiteit dus mensen uitsluit met diversiteits- en inclusiebeleid, maar juist de ruimte biedt om maximaal te kunnen ontwikkelen.

Liberi Erasmis is voorstander van echte inclusiviteit waarin mensen die anders denken en anders zijn niet worden uitgesloten. Daarom willen we dit realiseren door

  • Een introductie van een hernieuwde filosofie waarin gelijke uitkomsten niet centraal staan, maar gelijke kansen. We willen studenten motiveren om het beste uit hun zelf te halen en gebruik te maken van de kansen die ze hebben en kunnen creëren.
  • Voldoende informatie beschikbaar stellen voor hoe we verantwoord met elkaar omgaan waarin intolerantie, intimidaties, cancel culture en sociale uitsluiting naar studenten die anders denken, of anders zijn wordt afgekeurd. Voorstander van het bieden van zoveel mogelijk ruimte voor de verschillende studenten associaties die verbonden zijn aan de EUR zoals EMA, ARIA, CSA, HSFN, Mozaik, PPI, SSA, en EESA, IQRA, ICHTUS, VGSR, CSFR etc. zodat zij als externe groepen hun evenementen kunnen organiseren op de campus om de studentenbetrokkenheid verhogen.
  • We willen graag een werkplek promoten waar medewerkers aangenomen kunnen worden om hun kwaliteiten, en niet om hun geslacht, etniciteit of seksuele geaardheid om een bepaalde ‘inclusiviteit’ uit te stralen of om een target te vullen. Deze gedachtegang zal ten koste gaan van onderwijskwaliteit waar studenten recht op hebben. Hierom willen wij graag een bewustere selectieprocedure (waarin kwaliteit en motivatie meer centraal staat) in plaats van verplichte (gender) quota’s die momenteel zijn ingevoerd in de EUR strategieplan van 2025.
  • We streven naar een universiteit waarin iedereen geaccepteerd wordt en waarin iedereen ook gelijk behandeld wordt. Dit betekent dat we geen voorstander zijn van privileges van ‘achtergestelde’ groepen zoals nu het geval is met de ECHO awards, STEM awards, Loyens & Loeff Law multicultural Tax Awards, FAME & ATHENA awards waarbij er alleen deelname voor programma’s geldt als studenten een nietwesterse migratie achtergrond hebben, of andere persoonlijke eisen waar studenten geen invloed op hebben. Kansen horen er voor iedereen te zijn, en niet slechts voor studenten die zichzelf profileren als ‘achtergesteld’.
Volg Liberi Erasmi op social media
Over ons
Contact
info@liberierasmi.nl
Burgemeester
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
© 2023 Liberi Erasmi. All rights reserved.
nl_NLDutch