Onderwijskwaliteit

Home » Standpunten » Onderwijskwaliteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een hoog aangeschreven universiteit met veel bekende alumni. Met een 72e plek op de World University Ranking (2022) valt de EUR in de top 2% beste universiteiten ter wereld. Echter zien wij dat de onderwijskwaliteit moeite heeft om stand te houden, mede door de covidmaatregelen. De kernwaarde van een hogeonderwijskwaliteit dienen wij te waarborgen zodat studenten het meest halen uit hun leertraject, en de meeste waarde kunnen halen uit hun hardgewerkte diploma. Dit betekent dat wij zullenzstreven naar een zo hoog mogelijk niveau van onderwijs waarbij de kennisoverdracht centraal staat. Liberi Erasmi wil daarom het volgende realiseren

 • Zoveel mogelijk fysiek onderwijs waar mogelijk, maar hybride onderwijs als optie voor studenten die hier behoefte aan hebben. Studenten kunnen voortaan aan het begin van elk blok aangeven of zij fysiek  online hun lessen willen volgen.
 • Alle hoorcolleges (en werkcolleges waar mogelijk en nodig) laten opnemen, zodat studenten gedurende het collegejaar het materiaal voor de toetsing kunnen terugkijken.
 • Een minimale kwaliteitslijst voor professioneel apparatuur (zoals beeld-engeluid, internetverbinding, whiteboard etc.) voor docenten en tutoren om hybride onderwijs goed vorm te kunnen geven zodat studenten hoorcolleges en werkgroepen op hoog kwaliteit kunnen volgen waar ze recht op hebben. Het kan niet zo zijn dat gratis video’s op YouTube een hogere kwaliteit hebben dan hoog betaalde college streams.
 • Zoveel mogelijk studiemateriaal digitaal beschikbaar maken, ook materiaal waar licentierecht op zit.
 • Anoniem tentamineren op alle faculteiten. Opleidingen worden vanaf nu extra gemotiveerd om tentamens puur op basis van het studentnummer na te kijken. Nieuwe aanbestedingssoftware voor tentamens zullen enkel aangeschaft worden als anoniem nakijken een optie is.
 • Gunstigere normen voor de overgang van een bachelor naar een masteropleiding. Een introductie van een standaardnorm voor dispensatieverzoeken voor elke bacheloropleiding. Het is zonde om voor één vak een studievertraging van een heel jaar op te lopen.
 • Meer aanbod en ontwikkeling van interdisciplinaire bachelors, minors en
  masters, evenals een betere vakinhoudelijke samenwerking vanuit de EUR met andere universiteiten dat hiervoor vereist is.

Toen de basisbeurs werd afgeschaft, werd beloofd dat het vrijgekomen geld zou worden gebruikt voor de verbetering van het onderwijs. Sindsdien moesten de onderwijsinstellingen hier zelf plannen voor opstellen. De medezeggenschap heeft een grote actieve rol in hoe dit plan eruit komt te zien. Wij willen dat het budget eerlijk en proportioneel wordt besteed aan onderwijskwaliteit om zoveel mogelijk zelfontwikkeling te stimuleren. Liberi Erasmi is daarom voorstander van:

 • Efficiënte oplossingen voor het tekort aan studieplekken op de campus
 • Een breder aanbod per vakdiscipline. Meer (actuelere) boeken moeten ter beschikking komen in de studeerruimtes, en online in de bibliotheek.
 • Meer contact en betrokkenheid tussen studenten en bekende Alumni, of voorbeeldfiguren in een bepaald vakgebied per faculteit.
 • Vrijwillig zomercurriculum (en/of wintercurriculum) met officiële vakken (en creditering) voor studenten die zich meer willen verdiepen in hun discipline, of juist in een andere disciplines.
 • Ouderejaars begeleiders voor iedere eerstejaars die daar behoefte aan heeft

De onderstaande punten lijken vanzelfsprekend, maar worden niet altijd op elke faculteit nagestreefd. Liberi Erasmi benadrukt daarom de volgende punten om studenten een zo eerlijk mogelijk leerproces te bieden:

 • Gemaakte tentamens altijd volledig kunnen inzien. Dit betekent dus niet slechts een ‘feedback’ overzichtje van je fouten, of een kort overzichtje van je score per onderwerp. Volledig inzien betekent dat jij jou antwoorden moet kunnen inzien met daarbij de bijbehorende vragen encorrectiemodel. Ook als het tentamen dus via online software is afgenomen
 • Alle toetsvormen dienen een scoremodel te hebben waarbij je kan zien hoe je per onderdeel scoort. Het kan dus niet zo zijn dat docenten en tutoren een willekeurig cijfer naar smaak kunnen geven, zonder dat zij dit systematisch kunnen onderbouwen  per onderdeel.
 • De verantwoordelijke docent moet altijd antwoord geven m.b.t. de inhoud van de vragen over het gemaakte tentamen.
 • Bij onenigheid over scorebeoordelingen moet er altijd een optie zijn voor een second opinion. Dit is veruit niet altijd het geval. De student moet een bewijs kunnen krijgen dat zijn/haar stuk langs de tweede corrector is geweest, en achteraf nog inspraak kunnen hebben over de beoordeling
Volg Liberi Erasmi op social media
Over ons
Contact
info@liberierasmi.nl
Burgemeester
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
© 2023 Liberi Erasmi. All rights reserved.
nl_NLDutch