Aandacht voor de mentale gezondheid van studenten

Home » Standpunten » Aandacht voor de mentale gezondheid van studenten

Het is momenteel niet goed gesteld met het mentale welzijn van studenten. De doelgroep 18-30 jaar ervaart de meeste stress, angstklachten en vermoeidheid door o.a. steeds verdergaande vormen van individualisering, hogere verwachtingseisen en ook door de eerder genomen Covid-maatregelen. Zo hebben lockdowns en online educatie als katalysator gefunctioneerd voor de ontwikkeling van meer en langere studievertragingen, verslechterde thuissituaties en financiële problemen. Ook buiten de covid-situatie om ontwikkelde er al een negatieve trend omtrent de mentale gezondheid van studenten. Het is dus van zeer groot belang voor hen dat zij geestelijk en fysiek in orde zijn om deze problemen te voorkomen. Helaas zien we dat de overheid geen verantwoordelijkheid neemt om ons mentale welzijn serieus te nemen, en studenten te helpen met de problemen die zij deels veroorzaakt hebben. Vanuit de universiteit willen wij daarom een Mental Health office opzetten dat zich bezig houdt met de volgende punten:

Een mental health office dat het volgende realiseert:

  • Samenwerken met organisaties die de universiteit kunnen adviseren met egelgeving hoe er zoveel mogelijk mentale schade voorkomen kan worden, en daarnaast ook gerichte hulp kunnen aanbieden aan studenten om hun welzijn te kunnen verbeteren. Denk hierbij aan organisaties die zich eerder hebben uitgesproken over het studentenwelzijn zoals MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Jeugdzorg Nederland, Kenniscentrum Jeugdpsychiatrie, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijsdeskundigen en nog tientallen andere organisaties.
  • Het organiseren van activiteiten en evenementen die de mentale gezondheid van studenten zullen bevorderen.
  • Het ontwikkelen van een community app, waarin de mentale welzijn van studenten vrijwillig gemonitord kan worden, en daarbij persoonlijke feedback kunnen ontvangen over hoe er het beste omgegaan kan worden met hun persoonlijke situatie
  • Meer onderzoeken naar de behoefte van studenten omrent het studenten welzijn, en op basis daarvan een lange termijn strategie ontwikkelen om voor mogelijke toekomstige covid-maatregelen, en ook buiten covid om, opties te hebben om de mentale schade onder studenten tegen te gaan.
  • Meer kennisverspreiding via de Erasmus kanalen, of via lezingen om zo verantwoord mogelijk met je (mentale) gezondheid om te gaan.
  • Tutoren en docenten kunnen de verantwoordelijkheid krijgen om informatie hierover te verspreiden in hun lessen en bijeenkomsten als de situatie ertoe doet (zoals in tijden van lockdowns of elders) om studenten te wijzen op hun patronen die hun mentale welzijn beïnvloeden.
  • Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van studentpsychologen waar studenten terecht kunnen.
Volg Liberi Erasmi op social media
Over ons
Contact
info@liberierasmi.nl
Burgemeester
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
© 2023 Liberi Erasmi. All rights reserved.
nl_NLDutch