Data-ownership, digitalisering en privacy

Home » Standpunten » Data-ownership, digitalisering en privacy

Digitalisering is een vorm van modernisering die met het jaar verandert, en zeker door de covid-situatie grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Dit betekent ook dat er voor bepaalde ontwikkelingen omtrent data-ownership, digitalisering en privacy nog helemaal geen beleid bestaat. Dit is zeer gevaarlijk als je bedenkt hoe dit in het nadeel van niet alleen studenten, maar van heel het onderwijs kan uitpakken. Zo worden studenten nog steeds zonder duidelijke onderzoeken naar efficiënte en veilige vormen van tentaminering verplicht om met meerdere camera’s hun tentamens te maken, terwijl de anti-spieksoftware Proctorio onveilig bleek. Hackers konden eenvoudig toegang krijgen tot de computers van studenten. Ook zijn de bedrijven die in het bezit zijn van deze beelden in staat om discriminerende algoritmes te ontwerpen en o.b.v. deze beelden in de toekomst tegen studenten te gebruiken. Zo wordt er o.a. op de universiteit Leiden al gebruik gemaakt van ‘smart’ camera’s die met facial recognition kunnen achterhalen of jij bijvoorbeeld wel of geen mondkapje draagt, en daarbij te werk gaat met vergelijkbare risicoprofielen. Liberi Erasmi wil dat er zo weinig mogelijk privacyschending, onverantwoordelijk gebruik van data, en optimale digitalisering wordt ontwikkeld voor studenten, en is daarom voorstander van:

  • Zekerheid dat alle camerabeelden niet worden misbruikt voor andere doeleinden zoals verkoop, opslag, of algoritmische analyses. Privacy en digitale veiligheid van studenten en personeel staan altijd voorop.
  • Data-ownership komt bij de studenten of universiteit, en niet bij de techbedrijven.
  • Transparantie van, en toezicht op onze persoonlijke datagegevens. Studenten moeten kunnen inzien wat er met hun data uit privé omstandigheden gebeurt.
  • Ons onderwijs en onderzoek moet niet afhankelijk zijn van de verdienmodellen van techbedrijven. De Erasmus universiteit dient zoveel mogelijk autonomie te beschikken over de werkprocessen van studenten en werknemers.
  • Geen proctoring als het niet noodzakelijk is, en geen tweede (mobiele) camera. Professoren dienen waar mogelijk tentamens op andere wijze te ontwerpen zodat er zonder proctoring op een niet af te kijken wijze kennis getoetst kan worden.
  • Wettelijke regelingen dat technische problemen omtrent online tentaminering niet zomaar in het nadeel van studenten mogen uitpakken.
  • Professoren dienen over professionele opname-middelen te beschikken voor online collegeopnames vanuit huis.
  • Geen smart-camera’s, of vergelijkbare datagevoelige technologieën op de campus zoals bij de Universiteit Leiden al het geval is.
Volg Liberi Erasmi op social media
Over ons
Contact
info@liberierasmi.nl
Burgemeester
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
© 2023 Liberi Erasmi. All rights reserved.
nl_NLDutch